Promesa tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Muhasebe Hizmetleri
  • Türkiye'de geçerli vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına göre muhasebe hizmetlerinin verilmesi ve vergi beyannamelerinin hazırlanması
  • Vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebe kayıtlarının incelenmesi
  • Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Dairesi ile ilgili şirket açılışlarının ve sonrasında olacak işlemlerin yerine getirilmesi
  • Ana şirketin rapor formatlarına uygun şekilde muhasebe kayıtlarının tutulması, aylık, dönemsel veya yıllık raporların çıkartılması (IFRS, US GAAP)
  • Yönetim raporlarının hazırlanması
  • Şirketlere muhasebe programlarının seçimi ve entegrasyonu
 • Bordro hizmetleri
  • Bordroların hesaplanması, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi
  • Sosyal Güvenlik Beyannamelerinin hazırlanması
 • Vergi Uyumluluk Hizmetleri
 • Geçici Personel Temini

Muhasebe Ve Dış Kaynak Kullanımı Hizmetleri için;

E.Zafer Bozkurt  / zbozkurt@promesadenetim.com.tr