TELİF HAKKI

Promesa Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Telif Hakkı

Bu sitede verilen bilgiler sadece ilgilenilen konu üzerinde genel yol gösterici niteliğindedir. Danışmanlık hizmeti sağlamak kesinlikle bu sitenin oluşum amaçlarından değildir. Kanunların uygulanması ve etkisi var olan özel olaylara göre değişiklik gösterebilir. Kanunların, kuralların ve düzenlemelerin değişmesiyle ve elektronik haberleşmenin kendiliğinden doğan tehlikeleri dolayısıyla sitede yer alan bilgilerde gecikmeler, çıkarımlar veya yanlışlıklar olabilir. Bu doğrultuda, bu sitedeki bilgi ve hesaplama araçları; yazarların ve yayınevlerinin kanuni, muhasebesel, vergisel veya diğer profesyonel danışmanlık hizmetleri sunma konusuyla uğraşmadıklarını var sayan anlayışla temin edilmektedir. Bu sitede yer alan bilgileri kullanarak herhangi bir karar almadan ya da eylemde bulunmadan önce yine de profesyonel bir danışmana başvurmanız gerekmektedir. Mevcut bilgilerin güvenilir kaynaklardan elde edindiğinden emin olmak için her türlü çabayı harcamamıza rağmen bu bilgilerin yanlışlığından, eksikliğinden ya da bu bilgilerin kullanımı sonucu doğacak problemlerden Promesa sorumlu değildir. Sitede yer alan tüm bilgiler “olduğu gibi” temin edilmektedir ve bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğuna ve güncelliğine dair garanti verilmemektedir. Ayrıca bu bilgilerin kullanımı ile doğacak sonuçlar için de garanti verilmemektedir. Özel bir amaç için performans, pazarlanabilirlik ve elverişlilik garantisi dahil, fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın açık veya imalı hiçbir durumun sorumluluğunu almamaktadır. Promesa hiçbir koşulda bu sitede yer alan bilgiler neticesinde gerçekleştirilen hiçbir faaliyet için ilgili ortaklıklara ya da kuruluşlara, ortaklara, acentelere veya çalışanlara karşı sorumlu olmayacaktır. Ayrıca bu bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak hiçbir bağlı, özel veya benzeri zarardan da sorumlu olmayacaktır (bu olası zararlardan haberdar edilmiş olsa bile). Bu sitede yer alan teknik bilgi, fikir, program, yayım, ürün, yazılım, teknoloji, işlem ve tasarım vb. gibi bilgilere yönelik tüm telif hakkı, kayıtlı ticari markası, patenti, fikri veya diğer mülkiyet hakları Promesa’ya veya diğer ilgili tarafa, kuruma ve/veya gruplara ait olacaktır. Siz bu bilgileri ancak kendi ticari olmayan kullanımınız için indirme hakkına sahipsinizdir. Sitede yer alan materyaller çoğaltılamaz, açıkça yayınlanamaz, işletilemez, dağıtılamaz veya hiçbir kamu veya ticari amaç uğruna kullanılamaz. Promesa ayrıca diğer internet sitelerinde yer alan bilgilerin de doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili beyanda bulunmamaktadır. Bu sitede üçüncü taraflar tarafından yayınlanan bilgilere veya materyallere yönelik Promesa yükümlülük kabul etmemektedir ve doğrudan ya da dolaylı olarak bu üçüncü tarafların kimliğini ifşa eden beyanlar sunmamaktadır. Promesa herhangi bir sebepten ötürü uygunsuz bulunan üçüncü taraf bilgilerini silme hakkını saklı tutmaktadır. Bu amaç için tasarlanmış interaktif alanları veya diğer yöntemleri kullanarak bu verileri yayınlarken kullanıcı; bu bilgilerin hazırlanmasında, yayınlanmasında ve dağıtımında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla uygunluk gösterme yükümlülüğünü üstlenmektedir ve kanuni gereksinimleri ihlal eden bilgilerden dolayı ortaya çıkacak zararların tüm sorumluluğunu kabul etmektedir. Kullanıcı bir kimsenin itibarına zarar verecek veya vereceği düşünülen bir bilgiyi ya da yasal kabul edilmeyen bir bilgiyi yayınlamayacağını garanti eder.