Murat Şenyüz - Vergi Hizmetleri

 • Vergi denetimi ve vergi danışmanlığı
 • Uluslar arası vergilendirme ve vergi planlaması
 • Ticaret kanunu
 • Uluslar arası vergi denetim firmasında tecrübe (Deloitte Touche)
 • Kamu Gözetimi Kurumu Denetçilik Lisansı
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
   

Erdal Zafer Bozkurt - Muhasebe ve Bordrolama Hizmetleri

 • Muhasebe
 • Bordrolama
 • Sosyal güvenlik kanunları ve iş hukuku
 • Uluslar arası muhasebe firmasında tecrübe (Arthur Andersen)
 • Immergas ve Lear Corporation'da yöneticilik
 • Kamu Gözetimi Kurumu Denetçilik Lisansı
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
   

Yaşar Kemal Öztürer - Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Denetim (IFRS , US GAAP ve diğer standartlar)
 • Birleşmeler, satın almalar, ortaklıklar
 • Raporlama (IFRS , US GAAP ve diğer standartlar)
 • Yönetim danışmanlığı
 • Uluslar arası bağımsız denetim firmasında tecrübe (KPMG)
 • Alliance Unichem ve Hero Baby'de yöneticilik
 • Kamu Gözetimi Kurumu Denetçilik Lisansı
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Remzi Koray Yurteri - Vergi ve Tam Tasdik Hizmetleri

 • Tam tasdik
 • KDV iadesi
 • Vergi incelemeleri ve uyuşmazlıklar
 • Transfer fiyatlandırması
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği
 • Alpet Madeni Yağlar Finansman ve Mali İşler Müdürlüğü
 • Kamu Gözetimi Kurumu Denetçilik Lisansı
 • Yeminli Mali Müşavir